Monday, July 30, 2012

Let's start over from here

    Có lẽ nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Lâu nay các bạn thường đọc blog của tôi ở http://taichiyyq.multiply.com . Tuy nhiên ở Multiply có nhiều mặt hạn chế, cho nên tôi chính thứ chọn blogspot làm một mái nhà khác của mình. Từ giờ trở đi, tất cả bài viết của tôi sẽ được viết ở cả hai địa chỉ là http://taichiyyq.multiply.com và http://koibito90.blogspot.com , đồng thời một số bài viết tâm đắc ở Multiply sẽ được post lại ở đây, có thể xem như chuyển nhà. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ tôi trong thời gian sắp tới.

Hoàng

No comments:

Post a Comment